Netco bouwers B.V.

Transformatorstation,
Wijk aan zee

NIEUWBOUWPROJECT

Fotograaf Chris Pennarts

TRANSFORMATORSTATION


De stroom van de windturbines op zee wordt met 220kV kabels aan land gebracht naar het nieuwe transformatorstation in Wijk aan Zee. Netco Bouwers heeft 'onshore' de constructiewerkzaamheden verricht in goede samenwerking met CroonWolter&Dros voor Nederlandse netbeheerder TenneT.


Het station is mordern en met de nieuwste techniek gebouwd om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar energie en de steeds strenger wordende eisen op het gebied van veiligheid en duurzaamheid.


Het hoogspanningsstation Wijk aan Zee draagt bij aan de overgang naar duurzame energie in Nederland, omdat het de verbinding vormt tussen verschillende duurzame energiebronnen en het elektriciteitsnetwerk.

ANDERE PROJECTEN

BOUWERS OP HOOG NIVEAU

Betrouwbaarheid, duurzaamheid & samenwerking.


Het hoogspanningsstation Wijk aan Zee levert een belangrijke bijdrage aan het hoogspanningsnet van Nederland. Het maakt deel uit van het Nederlandse transmissienetwerk, dat wordt beheerd door TenneT. Het doel van het hoogspanningsnetwerk is om elektriciteit te transporteren van windturbines en andere energiebronnen naar de aangesloten regio's en steden, zodat huishoudens, bedrijven en industrie├źn kunnen worden voorzien van elektriciteit. Het hoogspanningsnetwerk is dus een cruciaal onderdeel van de Nederlandse energievoorziening.


Het hoogspanningsstation Wijk aan Zee zorgt voor een betrouwbare en veilige verbinding tussen de verschillende delen van het hoogspanningsnetwerk en draagt bij aan het balanceren van vraag en aanbod van elektriciteit. Dit is belangrijk omdat een stabiele energievoorziening van essentieel belang is voor de economie en het dagelijks leven van mensen.

Transformatorstation

Nieuwbouw in
Wijk aan Zee

Transformatorstation

Nieuwbouw in
Wijk aan Zee

Lees meer

Hoogspanningsstation

Renovatie in
Dordrecht

Hoogspanningsstation

Renovatie in
Dordrecht

Lees meer

Hoogspanningsstation

Nieuw station
Haaksbergen

Hoogspanningsstation

Vernieuwing in
Haaksbergen

Lees meer

Hoogspanningsstation

Renovatie in
Eibergen

Hoogspanningsstation

Renovatie in
Eibergen

Lees meer