Netco bouwers B.V.

Zuidplaspolder


Ruimte creëren op het stroomnet voor toekomstige gebiedsontwikkelingen zoals het Vijfde Dorp en bedrijventerrein Dryport Zuidplas.


Lees meer

Wijk aan Zee

De aansluiting van deze windparken worden vrijwel parallel gerealiseerd. Op deze manier vindt er maar één keer hinder plaats door de werkzaamheden.


Lees meer

Eibergen


Het station in Eibergen is in 1957 gebouwd en heeft sindsdien een belangrijke rol gespeeld in de distributie van elektriciteit in de regio.


Lees meer

Renovatieproject

Dordrecht

Met de ingebruikname van het hoogspanningsstation aan de Baanhoekweg in de vroege jaren zeventig, speelde dit station een belangrijke rol in de distributie van elektriciteit naar Dordrecht en de omliggende gebieden. Het station met een spanning van 380 kV is, na jaren van trouwe dienst, toe aan vernieuwing.

Hoogspanningsstation Dordrecht

Het station met een spanning van 380 kV is, na jaren van trouwe dienst, toe aan vernieuwing.


Hoogspanningsstation Dordrecht

Het station met een spanning van 380 kV is, na jaren van trouwe dienst, toe aan vernieuwing.


Lees meer

Hoogspanningsstations bouwen door heel nederland

Transformeren naar een ander niveau

Hoogspanningsstations zijn knooppunten in onze elektriciteitsvoorziening. Ze sluiten hoogspanningsverbindingen op elkaar aan en transformeren de spanning naar een ander niveau. 

Haaksbergen

Uitbreiding netcapaciteit

Veiligheid

Elkaar attenderen

Wijk aan Zee

Hollandse Kust Noord

Samenwerken

Voor een duurzame toekomst

Geertruidenberg

Vernieuwing station


Blijf up to date

Volg onze projecten

Bouwen is onze passie

Het transformeren van windenergie

Netco bouwers
Netco bouwers
Helmgras HKN

In Wijk aan Zee wordt aan de Zeestraat een nieuw transformatorstation gebouwd. Deze dient voor de aansluiting van de windparken Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha). De benodigde oppervlakte voor dit transformatorstation is ruim 11 hectare. Voor het aansluiten van het windpark Hollandse Kust (west Beta) op het elektriciteitsnetwerk wordt dit transformatorstation uitgebreid met ongeveer 2 hectare. De totale oppervlakte van het transformatorstation wordt ongeveer 13,3 hectare.